Mõtted

 • Enda brändi loomine

  Vanasti (loe: enne internetti) oli enda brändi loomine suhteliselt kallis ja keerukas. Selleks tuli esineda teles või raadios, teha kõvasti sporti või poliitkarjääri, teha head muusikat või saada muul moel kuulsaks. Praegusel ajal on kõik lihtsam. Tõsiselt palju kasutatakse otsustusprotsessides ja erineva info uurimises internetti ja näiteks Google otsimootorit. Selleks aga, et enda brändi ja […]

  Read More
 • Aasta 2012

  Aasta 2012 minu elus oli huvitav ja pöördeid täis. Kui muidu mõtlesin ja meenutasin aasta lõppedes alati erinevatest huvitavatest saavutustest ja kogetud ning tehtud asjadest, siis möödunud aasta oli erinev. Tavapärased saavutused ja tegemised kahvatusid sellel aastal isikliku elu õppetundide ja kogemuste pagasi kõrval. Tuli teha raskeid ja keerulisi valikuid. Olin nende tegemist vältinud ja […]

  Read More
 • Kui aeg on minu tähtsaim vara

  Kui eelmises postituses kirjutasin aja tähtsusest enda jaoks siis tärkas minus kohe mu inseneri pool ja vajas kogu selle ähmase lähenemise selgitamist. Esimene küsimus mis aega tähtsustades tekib on see, et miks see aja õigesti kasutamine minu jaoks siis nii tähtis ikkagi on üldse? Mis üldse on minu jaoks tähtis sellest vaatevinklist? Ma arvan, et vähemasti […]

  Read More
 • Minu aeg siin elus

  Ikka ja jälle leian ma aegajalt mõtlemas ennast hiljuti lahkunud Steve Jobsi sõnadele elust ja surmast, mis ta lausus oma Stanfordi Ülikooli kõnes 2005 aastal. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No […]

  Read More
 • Kognitiivne dissonants

  Kognitiivne dissonants – (ehk tunnetuslik ebakõla) on kahe või enama teadmise või tunde vastuolu, mis tekitab ebamugava motivatsioonilise pinge, nõudes ebakõla leevendamise viiside otsimist. Dissonantsi vähendatakse oma hoiakute, uskumuste ja käitumise muutmisega. Lisaks vähendatakse dissonantsi ka õigustamise, süüdistamise ja eitamisega. Termini võttis kasutusele esmakordselt Leon Festinger raamatus (When Prophecy Fails 1956). Teoorias pakutakse välja, et 1) […]

  Read More
 • Mõnus keskkond aitab kaasa loovusele – tööta kohvikus

  Juba mõnda aega olen olnud töö, ettevõtluse ja pere kõrvalt ka kooliõpilane. Koolis käimise üks eeldusi on aga see, et üsna sageli tuleb teha kodutöid ja erinevaid projekte. Kuigi neid töid nimetatakse kodutöödeks olen enda puhul juba mõnda aega tunnetanud, et kodus ei tule mul nende tööde tegemine miskipärast väga hästi välja. Mõneti on võib-olla […]

  Read More
 • Kes on rikkad ja kes on vaesed?

  Kui vaadata Eesti omavalitsusüksuste võlakoormust siis on pilt väga kirju. Või siis huvitav, kuidas iganes seda väljendada: 17 valla võlakoormuse % eelarvest on 0%*: Aegviidu, Alajõe, Hummuli, Iisaku, Illuka, Kasepää, Kihelkonna, Kihnu, Lavassaare, Maidla, Mõisaküla, Mäetaguse, Rakke, Ruhnu, Torgu, Urvaste ja Õru vallas. 10 valla võlakoormuse % eelarvest on aga üle 100% (loetletud kasvavas järjekorras)*: […]

  Read More
 • Aeg ja elukaar

  Mulle meeldib asju visualiseerida. See aitab ühest küljest nii mõtted paberile saada kui ka paberilt siis omakorda uusi mõtteid saada. Arendusjuhina Promensi Rõngu tehases on mul hommikust õhtuni võimalus erinevaid asju käeliselt kujutada ja visualiseerida. Kasutan visualiseerimist ühtpalju nii teistele kui ka iseendale “mõtete näitamiseks”. Täna mõtlesin, et teen lõpuks valmis oma elukaare visualiseerimise. Olen neid elu […]

  Read More
 • Vabandused on reeglitest üle

  Meil on palju reegleid ja norme ja kokkuleppeid. Ühiskonnas, kogukonnas, kollektiivis, meeskonnas või perekonnas. Taju reeglite olemuse kohta on meil igaühel kindlasti erinev. Mõne jaoks on need iseenesestmõistetavad ja väga tähtsad. Sellisel inimesel on hea elada, kui ta saab täita nii paljusid reegleid kui võimalik – siis on kõik hästi. Teise inimese jaoks on reeglid vastupidi […]

  Read More
 • TEDx Tartu konverents 2011 – kuidas ennast arendada

  Üks minu lemmikuid variante ennast mõnusasti arendada on kindlasti TEDx konverentsidest osavõtt. Olen käinud kahel Tartus korraldatud üritusel ja olen jäänud väga rahule. Kirjutasin sellest miks mulle meeldivad TEDx konverentsid ka Rahakooli blogis eelmisel aastal. Ennekõike on mulle meeldinud nende ürituste sisu mitmekesisus. Võiks öelda, et see tõesti rikastab. Iga kord olengi konverentsile läinud selle […]

  Read More